"Ieder mens heeft mogelijkheden om zich te ontwikkelen en mee te doen op zijn eigen tempo en niveau"

Vanuit deze visie begeleiden wij onze deelnemers in de dagbesteding als het wonen.

Wij kijken met onze cliënten zo veel mogelijk vooruit en naar de positieve zaken in het leven. Wij denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Negativiteit en boosheid helpt je niet verder. Elke negatieve ervaring is een les om verder te kunnen en kan dus ook positief uitgelegd worden. Het verleden kunnen we niet meer veranderen, maar de toekomst is nog maakbaar!.

Wat wij verder erg belangrijk vinden is structuur. Ieder mens heeft baat bij structuur. Wij merken echter vaak dat cliënten jarenlang een gebrek aan structuur ervaren hebben en daardoor steeds verder van de zelfstandigheid af zijn komen te staan. Daarom hebben we op 'De Ossweide' allemaal onze taken en zijn er duidelijke afspraken over de in te vullen tijd.

Wij hechten veel waarde aan hoe we met elkaar om gaan en hebben daar strenge regels voor. Dit geldt ook voor het schenden van persoonlijke- of huisregels. Met goede inzet en goed gedrag kan je hele veel vrijheid verdienen, doch bij slecht gedrag worden je persoonlijke regels aan gescherpt tot een punt waarop jij weer goed functioneert. Zo heb je een grote eigen verantwoordelijkheid en veel eigen regie ten opzichte van jouw zorg en jouw leven.

 

Ontwikkeling in een beschermde, transparante omgeving.

Het zorgplan 

Er wordt gewerkt met gedegen, door een professionele pedagogisch medewerker opgestelde zorgplannen die regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden samen met de cliënt en eventuele ander betrokken partijen.

De dossiers blijven in eigendom van 'De Osseweide', ook na beëindiging van een overeenkomst. Privacy is gewaarborgd. Dossiers zijn op locatie te bekijken na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Samen sterk!

'De Osseweide' stelt in het belang van dedeelnemers en  bewoners en deelnemers hoge eisen wat betreft samenwerking en communicatie met overige zorg-dienstverlenende instanties zoals verwijzende instanties, bemiddelaars, budgetbeheerders, bewindvoerders of curators.

Samen kunnen we de zorg rond de deelnemers/bewoners optimaliseren. Wij streven naar het beste en staan (op) voor de mensen die wij onder onze hoede hebben. Dit verwachten wij ook van overige zorg- en dienstverlenende personen en instanties. Met diverse instanties en personen hebben wij erg goede ervaringen en met hen werken wij dan ook graag samen. Heeft u nog een organisatie nodig die diensten of zorg leveren die wij niet bieden, dan verwijzen wij u graag door naar betrokken mensen en organisaties in de regio met wie wij deze goeie ervaringen hebben.

Samen werken, afspraken nakomen en altijd handelen in het belang van de cliënt blijkt helaas niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom is het noodzakelijk hierover goede afspraken te maken. Wij hebben helaas een lijst moeten bijhouden met instaties/personen waarbij in het verleden meerdere malen is gebleken dat zij niet in het belang van onze bewoners/deelnemers gehandeld hebben. Tegen deze mensen is vaak ook een officiële klacht door ons ingediend. Dat willen wij in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen, dus zullen wij bij de intake dus vragen stellen over welke personen en/of instanties zorgtaken of diensten voor u verrichten. In bepaalde (zeldzame) gevallen zal het nodig zijn een andere dienst- of zorgverlenende instantie te nemen als u op 'De Osseweide', dagbesteding wilt volgen, wilt logeren of beschermd wil wonen. Alleen dan kunnen wij optimale zorg leveren. Wij nemen geen genoegen met minder dan dat, u toch ook niet?

Wij werken of werkten succesvol en naar tevredenheid samen met:

Connecting Hands (www.connectinghands.nl

Loon- en Grondverzet de Jong Westergeest (www.dejongwestergeest.nl

Stal Paula de Jong te Buitenpost (www.pauladejong.nl

Woudwijk Zorgadvies- http://woudwijkzorgadvies.nl/

GGZ Fryslân- http://www.ggzfriesland.nl/

CIZ Assen- http://www.ciz.nl/

Zorgkantoor Menzis (Groningen)- http://www.menziszorgkantoor.nl/

Zorgkantoor de Friesland (Leeuwarden) - http://www.zorgkantoorfriesland.nl/

VSO de Zwaai (Drachten)- http://www.renn4.nl/?page_id=451

Tell-Us (Krimpen a/d/ Ijsel - Fronteiras Portugal) - http://www.tell-us.tv/ 

YLR Services (www.ylrservices.nl

En we staan natuurlijk open voor nieuwe ervaringen!

 

Alle betrokkenen met de neus dezelfde kant op!

Contact

Postadres
Postbus 51
9100 AB Dokkum
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezoekadres
Harddraversdijk 82
9101 PH  Dokkum 
06 - 222 508 06 bgg
06 - 515 542 74